Загружается...
 
Загружается...
 
Загружается...
 
 
 

10 грудня святкують Міжнародний день прав людини. Це свято було засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини.

  Зокрема, засновники Міжнародного дня прав людини висловлювалися за розширення прав людини, активну пропаганду ідей рівноправності, соціальної відповідальності та взаємодопомоги. У Міжнародний день прав людини зазвичай згадують про механізми досягнення безпеки в суспільстві й зусиллях світового співтовариства щодо виховання підростаючих поколінь у дусі дотримання прав людини.

Головна мета Міжнародного дня прав людини — торжество в усьому світі понять свободи, безпеки й чесності людей по відношенню одне до одного. Сьогодні серед основних заходів, присвячених цьому дню, можна назвати засідання круглих столів, міжнародні конференції з питань дотримання прав людини, покази телевізійних програм відповідної тематики

Коли вимовляємо вираз «права людини», зазвичай йдеться про невеликий набір прав і свобод, які найчастіше називають фундаментальними правами та свободами.Без дотримання цих прав неможливе нормальне існування та розвиток людини в суспільстві. Часто їх також називають конституційними правами, тобто такими, що закріплені в конституціях держав. Було б неправильним вважати перелік фундаментальних (або ж конституційних) прав і свобод є незмінним: він різниться від конституції до конституції, від одного міжнародного документу до іншого. Але все ж таки існує чіткий перелік основних правлюдини. Його закріплено в Загальній Декларації прав людини, прийнятій ООН 10 грудня 1948 року.

  Від 1950 року, цього дня у світі й відзначають Міжнародний День прав людини. В цей день проводиться пленарне засідання ООН і всесвітня організація відзначає тих, хто зробив вагомий внесок у захист людських прав і свобод, а Норвезькій Нобелівськтий комітет в Осло вручає 10 грудня Нобелівську нагороду миру.

 

Загальна декларація прав людини

 

 Запровадження єдиної міжнародної системи захисту прав людини стало одним із найважливіших завдань створеної після завершення Другої світової війни Організації Об’єднаних Націй. Наріжним каменем у побудові системи захисту прав людини і стало прийняття Загальної декларації прав людини.

  Декларація прав людини не є міжнародним договором, а була прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Ця Декларація не обов’язкова до виконання державами і з формально-юридичної точки зору не є тим жорстким правом, яке зобов’язує державу діяти в певний спосіб. Незважаючи на це, Декларація визнається універсальним і ефективним механізмом та інструментом захисту прав людини в світовому масштабі. На сьогодні Декларація перекладена на 360 мов, а на її базі розроблено понад 80 міжнародних договорів. В результаті її дотримання перетворилось в міжнародний звичай, тобто правило, яке ніде офіційно не закріплене, але повинно виконуватись під страхом санкцій зі сторони міжнародної спільноти.

  І хоча положення Декларації мають рекомендаційний характер, цим документом фактично започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру. Так, у 1966 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародний пакт про громадянські й політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, які разом із Загальною декларацією прав людини та двома додатковими протоколами до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права склали Міжнародний білль про права людини. Особливість обох прийнятих пактів полягає в тому, що коли держави, які є членами Організації Об’єднаних Націй чи ще ними не стали, ратифікують пакт і стають його «державами-учасницями», вони добровільно беруть на себе ряд юридичних зобов’язань із захисту прав, що містяться у відповідному тексті прав і норм, а також сумлінно забезпечувати відповідність національних законів своїм міжнародним зобов’язанням. І, що особливо важливо, ці пакти запровадили конкретні механізми контролю за захистом відповідних прав, зокрема були створені окремі Комітети ООН, на які було покладено здійснення нагляду за дотриманням зобов’язань, узятих державами-учасницями цих договорів. У подальшому аналогічні комітети було створено щодо деяких найважливіших Конвенцій ООН.

  Згідно із Загальною декларацією прав людини, ці права — громадянські, політичні, економічні, соціальні — не даруються державою, а належать кожному від народження. Вони є основою людського існування і розвитку, а тому не мають кордонів. Визнання, дотримання та захист прав і свобод людини не є внутрішньою справою тієї чи іншої країни.

  Права, перераховані в Декларації, прийнято ділити на 2 великі групи: перша — громадянські й політичні права, друга — економічні, соціальні та культурні права. До першої групи входять громадянські (або їх ще називають особисті) права: право на життя, право на свободу та особисту недоторканість, право на свободу від рабства, від катувань, право на свободу пересувань, право не вважатись винним до рішення суду, право на недоторканність житла, тайну кореспонденції, невтручання в особисте та сімейне життя, свободу думки, совісті і релігії; політичні: свобода поглядів, свобода отримання та розповсюдження інформації, свобода мирних зібрань та асоціацій, виборчі права, право приймати участь в управлінні своєю державою або через вибраних представників.

  Другу групу прав — економічні, соціальні та культурні права — називають правами другого покоління. До другого покоління прав включають: право на соціальне забезпечення, право на працю та справедливу винагороду за неї, вільний вибір роботи та захист від безробіття, право створювати профспілки, право на освіту, право на вільну участь в культурному житті суспільства.

 

Захист прав людини

 

 Одним із механізмів забезпечення прав людини вважається Європейський суд з прав людини. Досі багато хто вважає, що він є четвертою інстанцією, яка може переглянути вирок суду найвищої інстанції конкретної держави. Насправді ж, Європейський суд має субсидіарний (додатковий) характер. Мається на увазі, що з одного боку існує автономія держави, і коли в межах цієї автономії особа не знаходить максимальне відшкодування порушеного права чи його відновлення, то у цій ситуації в особи виникає право на звернення до Європейського суду з прав людини. Однак, останній не переглядає рішень національних судів; ця міжнародна судова установа може оцінювати, наскільки національна процедура відповідає зобов’язанням держави за Декларацією, тобто в разі звернення проводиться виняткова перевірка щодо того, чи додержувалась держава-відповідач своїх зобов’язань за Декларацією при забезпеченні певного права людини-позивача.

 

Права людини та Україна

 

 Спираючись на міжнародно-правові стандарти, проголошені в Декларації, у 1996 році Верховна Рада України прийняла Конституцію України. В ній зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Конституція України — основний Закон нашої держави — увібрала фундаментальні положення Декларації, зокрема, щодо верховенства прав людини, рівності і непорушності її прав, права людини на свободу і особисту недоторканість, на достатній рівень життя тощо. За оцінкою експертів, положення Конституції України повною мірою відповідають Загальній декларації прав людини.

  Водночас, на думку провідних міжнародних правозахисних інституцій, українське суспільство є поки що далеким від реального втілення високих ідеалів Декларації. Велика кількість наших громадян до цього часу не забезпечена мінімальними правами, передбаченими цим Документом. Адже кожна людина має право на життя, особисту недоторканність, рівність перед законом, право на працю та справедливу винагороду за неї, яка забезпечувала б гідні людини та її сім’ї умови існування, захист від безробіття, задовільний життєвий рівень, невтручання в особисте та сімейне життя, недоторканність житла, свободу думки, совісті і релігії, справедливий і неупереджений суд.

 

 
Опубликовал витfkbyf 10.12.2014, 13:14 10 0
0
Понравилось 0 посетителям
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6
igor-boss 21:37 09.12.2013
Шановні батьки і учні школи! Купівля та використання піротехнічних пристроїв та новорічних фейерверків в школі та дома можуть призвести до трагічних наслідків та пожеж! Прошу пам'ятати про це!
igor-boss 14:35 23.11.2012
Шановні діти і батьки! Не витрачайте кошти на петарди! Це може прзвести до травмування і лікарні!
igor-boss 18:32 03.04.2012
Шановні дев'ятикласники і дев'ятикласниці! Прошу вас шанувати важку працю вчителя і класного керівника, допомагайте їм, даріть радість і посмішки, мир та злагоду. Не забувайте, що ближчих і рідніших людей окрім батьків і класних керівників у вас не буде ніколи! Я хочу вручати вам Свідоцтва з чистим серцем і щирими відчуттями! Зробіть крок на зустріч!
igor-boss 15:35 22.01.2012
Моя Україно! Ти сильна й багата, у тебе мільйони найкращих синів, І мова твоя, солов'їна й крилата, ще світу покаже величний мотив. Я вірю, Вітчизно, Ти станеш на ноги, махнуть золотистим крилом рушники, І щастя затмить всі печалі й тривоги  на вічні роки і прийдешні віки! Моя Україно - Волинь і Поділля, Донбас, Придніпров'я, Карпати і Крим. Тебе не здолало фашистське свавілля, не з'їли поляки, не вбив "Третій Рим" !Хай весни Твої гомонять калиново, летить крізь туман до майбутнього шлях, Хай з вітром бринить від Луганська до Львова,Від Ялти до Луцька блакитний твій стяг. Моя Україно, народ мій коханий, Брати-українці, мої земляки! Здоров'я і щастя вам, рідні краяни, Добробуту, миру на довгі роки! Єднаймося, браття! Хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця, Й піснями наповниться вся Україна від щастя, якому не буде кінця!
igor-boss 14:22 22.01.2012
Вітаю громаду школи зі Святом Дня Соборності України! Бажаю всім миру, злагоди, міцного здоров'я, добробуту і єдності! Слава Україні!
 
 
12.12.2014 витfkbyf
Cтартував ХІ Всеукраїнський конкурс «Вчитель — новатор»         На виконання програми «Партнерство в навчанні» компанія «Майкрософт Україна» за сприяння Міністерства освіти і... Подробнее →
 
28.11.2014 витfkbyf
В Цюрупинську завершилася експозиція молодіжної виставки «Разом» - про сучасність та історію національних громад України Виставка експонувалася у Цюрупинській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №2 з... Подробнее →
 
28.11.2014 витfkbyf
1. Нормативно-правове забезпечення ЗНО-20152. Інновації ЗНО-20153.Пробне ЗНО, як важлива складова підготовки до ЗНО-20154.Навчально-методичні матеріали для підготовки до ЗНО5.Програми та характеристики предметів ЗНО-2015Посилання на матеріали Подробнее →
 
21.11.2014 витfkbyf
Шановні учителі, абітурієнти, батьки! У 2014/2015 навчальному році відбуваються зміни у програмі та умовах проведення Зовнішнього незалежного оцінювання. Український центр підготовки абітурієнтів також не стоїть на місці,... Подробнее →
 
 
 
владелец
модератор
модератор
модератор
 
Все пользователи (136)
 
 
 
 
Цюрупинська школа І-ІІІ ст. №2
136 участников
Интересы: школа, новини, спілкування, проекти вчителів, статті вчителів.
 
 

Поштова адреса:

75100,
Херсонська область,
м.Цюрупинськ,вул.Комунарів,45,
тел.21370,факс: (05542)21652,
e-mail: skhola2@bigmir.net

Цюрупинск (г.)


 
Загружается...
 
Онлайн: 5 пользователей
Гости: 5
 
Створіть свою соціальну мережу Каталог образовательных ресурсов